TP-1363
Chupa Sanitaria Tipo Bastón “Mini”
TP-1364
Chupa Sanitaria Tipo Bastón “Grande”
TP-1351
Chupa Sanitaria “Mini”
TP-1352
Chupa Sanitaria “Grande”
TP-1353
Chupa Sanitaria Tipo Acordeón “Mini”
TP-1357
Chupa Sanitaria Tipo Acordeón “Grande”
AP-1358
Chupa Sanitaria de Lujo
AP-1360
Chupa Sanitaria de Lujo “Tamaño Grande”